Ajankohtaista

 •  
 • Pääomasijoitusyhtiö Nordic Option irtaantui ADC:sta

  Nordic Option on myynyt omistuksensa Arctic Drilling Company Oy:stä yhtiön perustajille. ADC on päässyt kaivosalaa kohdanneen taantuman jälkeen jälleen hyvälle kasvu-uralle. Yhtiö on rakentanut vahvan markkina-aseman kairapalveluiden johtavana pohjoismaisena tuottajana. ADC:n kehittämien tehokkaiden kairakoneiden tuotanto ja kaupallistaminen on myös hyvässä vauhdissa. ADC:lla on hyvät valmiudet jatkaa kasvua ja kehittymistä jatkossa itsenäisenä yhtiönä, toteaa Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela.

 •  
 • Pääomasijoitusyhtiö Nordic Option ostaa toimivan johdon kanssa Screentec Oy:n

  Pääomasijoitusyhtiö Nordic Option on 7.6.2018 ostanut yhdessä toimitusjohtaja Antti Tauriaisen kanssa Screentec Oy:n koko osakekannan Jukka Ojalalta ja Pasatel Oy:ltä.

   

  Screentec on vuonna 1989 perustettu korkean teknologian yhtiö. Yhtiön päätoimipaikka on Oulun Ruskossa ja sillä on 24 työntekijää. Yhtiöllä on erittäin hyvää osaamista ja maailman johtavia asiakkaita kasvavassa painetun elektroniikan markkinassa. Yhtiön medical-sektorin ratkaisuilla on hyvät kasvunäkymät ja yhtiö aloittaa merkittävän investoinnin uusimpaan tuotantoteknologiaan ja puhdastiloihin.

   

  Screentec Oy: n perustajan ja pääomistajan Jukka Ojalan mielestä saavutettu ratkaisu on erittäin onnistunut.

  Toimivan johdon jääminen omistajaksi varmistaa tietotaidon pysymisen yrityksessä ja olemassa olevien projektien onnistumisen. Samoin paikallisen pääomasijoittajan mukana olo mahdollistaa tulevien investointien tekemisen joustavasti, ja takaa kapasiteetin kasvattamisen nopeallakin aikajänteellä vastaamaan kansainvälisen ja kotimaisen kysynnän kasvua. ”On hyvä jäädä eläkkeelle, kun hyvässä kunnossa oleva yritys saa hyvät jatkajat” toteaa yrittäjä Jukka Ojala.

   

  Antti Tauriainen on toiminut vuodesta 2007 Oulun alueen ICT-toimialalla . Tauriainen on vuodesta 2014 Screentec Oy:n toimitusjohtajana hakenut asiakkuuksia yrityksen tuotanto- ja palveluosaamiselle.. Tauriainen odottaa voimasta murrosta medical-sektorissa tulevien neljän vuoden aikana, joka mahdollistaa uuden toimintamallin hyödyntämisen ennestään konservatiivisessa markkinasegmentissä. Pääomasijoituksella varmistetaan asiakkaiden tuotantotavoitteiden mukainen kapasiteetti, sekä rakennetaan luotettava kanava viedä Screentec Oy:ssä kehitetyt tuotteet markkinoille medical standardeja noudattaen.

   

  Nordic Optionille Screentec on merkittävä sijoitus. Screentec täydentää hienosti Nordic Optionin sijoitussalkkua, jossa on jo ennestään alueen huipputeknologia yrityksiä. Screentecillä on asiakkaita Euroopasta ja Yhdysvalloista ja viennin määrä on tarkoitus moninkertaistaa muutaman vuoden sisällä.

   

  Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela on erittäin iloinen tehdystä kaupasta ja odottaa innolla, että Screentecistä päästään rakentamaan asetetun tavoitteen mukaisesti pohjoismaiden johtava toimija valitulla medical-sektorin tuotesegmentillä.

   

  Nordic Option on pohjoissuomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka pääomistajat ovat Osuuskunta PPO, Partnera ja Oulun kaupunki.

   

 •  
 • Oululaisen KIDE Systemsin koko osakekanta myytiin Topcon Groupille

  Yhtiö on edennyt suunnitelmien mukaan ja perustajaosakkaat ovat tehneet hienoa kansainvälistymistä, jota he nyt jatkavat uuden globaalin omistajan kanssa, kertoo Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela 

   

  Topcon Healthcare Solutions osti oululaisen vuonna 2015 perustetun KIDE Systemsin koko osakekannan. Topcon Healthcare Solutions on japanilaisen silmäkameravalmistaja Topcon Groupin amerikkalainen tytäryhtiö.

   

  Nordic Option sijoitti vuoden 2017 alkupuolella Kiden kansainvälistymisen vauhdittamiseen. Yhtiö on edennyt suunnitelmien mukaan ja perustajaosakkaat ovat tehneet hienoa kansainvälistymistä, jota he nyt jatkavat uuden globaalin omistajan kanssa, kertoo Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela

   

  KIDE Systems valmistaa optikkoliikkeille ja silmäsairaaloille suunnattua kliinisen datan ohjelmistoalustaa, joka muun muassa mahdollistaa tiedon tallentamisen keskitetysti sekä lääkärien aika- ja paikkariippumattoman työskentelyn. KIDE Systemsin järjestelmä on käytössä kaikissa Pohjoismaissa ja useissa Keski-Euroopan maissa.

   

  Yrityskauppa avaa meille kerralla globaalin markkinan maailman johtavan silmäkameravalmistajan hartioilla. Topconin tuomilla resursseilla voimme tukea myös nykyisiä asiakkaita entistä paremmin. Tavoitteenamme on silmäterveysalan globaali markkinajohtajuus, KIDE Systemsin toimitusjohtaja Anssi Ylimaula kertoo.

   

  KIDE Systemsin päätoimipaikka on Oulussa. Yrityksen myynti ja toimitus sijaitsevat Helsingissä.

 •  
 • Pääomasijoitusyhtiö Nordic Option mukaan vauhdittamaan Haltianin kansainvälistä kasvua.

  Haltian Oy on vakiinnuttanut toimintansa kansainvälisesti toimivana tuotekehitystalona ja lähtee nyt hakemaan vauhdikasta kasvua myös yritysten digitalisaatiohankkeista. Yhtiö julkisti uuden Thingsee IoT -alustan marraskuun lopulla 2017 ja sen kasvun vauhdittamiseksi yhtiö käynnisti rahoituskierroksen keväällä 2017. Haltianin uusi Thingsee -alusta on lyhyessä ajassa saanut merkittäviä asiakkuuksia B2B IoT -markkinassa ja ensimmäiset ratkaisut on nyt saatettu massatuotantovaiheeseen.

   

  Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä on tyytyväinen Nordic Option Oy:n mukaan tulosta. ”Nordic Option on pohjoissuomalainen pääomasijoittaja, jolla on kuitenkin vahvaa osaamista ja näyttöjä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisesta. Yhteistyö heidän kanssaan on toiminut erittäin sujuvasti ja meillä on vahva luottamus, että yhdessä pystymme viemään Thingsee-tuotteet rytinällä kansainvälisille markkinoille. Skaalautuva liiketoiminta vaatii tuekseen pääomia, joten nyt meillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa asiakkaillemme suuria IoT -järjestelmiä.”

   

  Nordic Option rahaston toimitusjohtaja Jaakko Lampela on erittäin iloinen tehdystä sijoituksesta Haltianiin. ”Haltianin osaaminen on maailman huippua. On hienoa, että voimme Haltianin kanssa yhdessä pohjoissuomalaisin voimin ponnistella huippuosaamisen kaupallistamiseksi. Yhtiön IoT-osaaminen on maailman kärkiluokkaa, tästä osoituksena ovat useat globaalit brandi-asiakkuudet. Haltianin tuotekehityspalvelupuolen viimeisimpiä saavutuksia ovat mm. läheinen yhteistyö Oura- hyvinvointisormuksen ja Specimin kannettavan hyperspektrikameran teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. Haltianin IoT-kokonaisratkaisut ovat markkinoiden edistyksellisimmät ja tältä sektorilta on pian odotettavissa uusia julkistuksia ja merkittävää kasvua tulevina vuosina.

   

  Kansainvälistyvä Haltian sopii erityisen hyvin Nordic Optionin sijoituskohteeksi, sillä yhtiöllä on jo ennestään salkussaan omistuksia kuudessa pohjois-suomalaisessa kansainvälisille markkinoille suuntautuneessa yrityksessä. Nordic Option tekee 0,5-2,5 miljoonan euron sijoituksia toimintansa jo vakiinnuttaneisiin kasvuvaiheen yrityksiin.”

 •  
 • Nordic Option irtautui Tietomekasta, ruotsalainen pääomasijoittaja Karnell sijoitti Tietomekkaan

  Ruotsalainen sijoitusyhtiö K4 Sweden AB, Karnell, on 4.10.2017 tehdyllä kaupalla tullut mukaan Tietomekan omistajaksi. Nordic Option myy koko omistuksensa ja vähemmistöomistajina jatkaa edelleen yhtiön johto yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Nordic Option rahasto on erittäin tyytyväinen 3 vuoden matkaan Tietomekan kanssa. Tietomekan tuotteet ja prosessit on nyt rakennettu niin, että se on valmis laajentumaan kansainvälisesti.

   

  ”Tietomekka Oy on Karnelille erittäin mieluinen sijoituskohde. Yhtiössä täyttyvät rahaston sijoituksille asettamat pääkriteerit; ammattitaitoinen johto ja avainhenkilöstö, asiakkaiden arvostamat hyvät tuotteet sekä hyvät mahdollisuudet voimakkaaseen kasvuun sekä koti- että ulkomailla”, toteaa Karnellin toimitusjohtaja Patrik Rignell.

 •  
 • Kide Systems vahvistaa asemaansa Keski-Euroopassa

  Kide Systems on esimerkki Nordic Optionin "taskusijoituksesta" varhaisemman kasvuvaiheen yritykseen. Oulussa toimiva yritys on erikoistunut lääketieteellisessä kuvantamisessa käytettävien ohjelmistojen valmistukseen. Yhtiön kuvantamisratkaisut mahdollistavat erikoislääkäreiden etätyöskentelyn, ja sen järjestelmään tuotetaan vuosittain yli miljoona kuvantamistutkimusta. Nordic Option yhdessä Avohoidon tutkimussäätiön ja Tekesin kanssa rahoittaa Kide Systemsin kansainvälistä kasvua. Yhtiöllä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa, ja rahoituksen avulla kasvu jatkuu jo avatuille Keski-Euroopan markkinoille. Rahoituksen sekä uusien asiakkaiden myötä vuonna 2015 perustetun yrityksen henkilöstömäärä kasvaa kuluvan vuoden aikana yli 20:een työntekijään.

 •  
 • Nordic Option irtautui Tekniseristä

  Nordic Option irtautui Teollisuuden sopimuspaino Tekniseristä ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Karnell Ab:n ostettua yhdessä Tekniserin toimivan johdon kanssa yhtiön osakekannan. Tekniserin liikevaihto on ollut viime vuodet selkeässä kasvussa, ja yhtiön kannattavuus on hyvällä tasolla. Tekniseri onkin valmis laajentumaan uuden omistajansa ohjauksessa myös muihin Pohjoismaihin.

 •  
 • Nordic Option vauhdittamaan Focalspecin kasvua

  Nordic Option sijoitti Focalspeciin yhdessä Veritaksen, VTT Venturesin ja yksityissijoittajien kanssa. Rahoitus mahdollistaa toiminnan skaalautumisen ja kansainvälisen kasvun sekä yhtiön tuotannon kasvattamisen Oulussa. Laser on tällä hetkellä maailman käytetyin mittausteknologia laadunvalvonnassa. Oululainen karheusmittauksiin erikoistunut FocalSpec Oy on menestyksekkäästi haastanut laserin aseman kehittämällään ainutlaatuisella Line Confocal Imaging (LCI) -teknologialla, joka on 3D-mittauksessa laseria nopeampi ja monikäyttöisempi. Asiakaskuntaan kuuluvat tällä hetkellä globaalit suuryritykset kulutus- ja mobiilielektroniikassa sekä muovi- ja lääketeollisuudessa, joissa jatkuva laadunvalvonta ja kyky mitata kaikkia pintoja yhä tarkemmin ja nopeammin on aikaisempaakin tärkeämpää. Vuonna 2009 perustetulla yhtiöllä on liiketoimintaa Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa.

 •  
 • Jaakko Lampela aloitti Nordic Option Oy:n palveluksessa

  Jaakko Lampela on aloittanut työskentelynsä Nordic Option Oy:ssä 8.8.2016 ja juridisessa mielessä hän otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 15.10.2016 alkaen. Jaakko on oululainen laskentatoimen ja rahoituksen KTM ja hän on toiminut 20 vuotta johtotehtävissä suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Jaakko on toiminut neuvonantajana lukuisissa pk-yrityksissä talouden, rahoituksen, terveyttämisen, liiketoiminnan kehittämisen sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen alueilla.

   

  Jaakko on suorittanut hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinnon ja on Pohjois-Suomen hallituspartnerit ry:n perustajajäsen.

  tj

   

 •  
 • Haemme uusia sijoituskohteita

  Haluamme olla kehittämässä ja rahoittamassa pohjois-suomalaisia pieniä ja keskisuuria kasvuyrityksiä. Haemme yrityksiä, joilla liiketoiminta on saatu vakiinnutettua ja kasvunäkymät ovat hyvät.


  Ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan miten voisimme olla avuksi!