Pohjois-suomalainen yritys on usein maailman paras.

Vuoden 2017 alkuvuoden aikana rahasto on tehnyt kaksi ensisijoitusta. Kohdeyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja  myönnettyjen lainojen arvo noin 0,8 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia rahastolla on tarkoitus tehdä noin 5 miljoonalla eurolla. vuosien 2017–2019 aikana.


Rahasto noudattaa sijoitusten arvostuksessa soveltuvilta osin Suomen
Pääomasijoitusyhdistyksen kirjausperiaatteita.

 

Kohdeyritykset

Nordic Option Oy:llä on sijoituksia yhdeksässä kohde yrityksessä.

Yhtiö tekee pääomasijoituksia pieniin ja keskisuuriin, toimintansa jo vakiinnuttaneisiin kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomessa. Lisäksi rahaston sijoitusstrategiaan sisältyy enintään 1 miljoonan euron “tasku” eli mahdollisuus tehdä enintään viisi sijoitusta varhaisemman vaiheen kasvuvaiheen yrityksiin, joilla on jo merkittävä toteutunut liikevaihdon kasvu ja poikkeuksellisen lupaavat näkymät.


Ensisijoituksen koko voi olla 0,5-2,0 miljoonaa euroa. Jatkosijoituksia voidaan tehdä perustellusta syystä erillisen harkinnan mukaan. Yhteen kohdeyritykseen on mahdollista sijoittaa enintään 15 % rahaston varallisuudesta.