Pohjois-suomalainen yritys on usein maailman paras.

Yhtiö tekee pääomasijoituksia pieniin ja keskisuuriin, toimintansa jo vakiinnuttaneisiin kasvuvaiheen yrityksiin Pohjois-Suomessa. Lisäksi rahaston sijoitusstrategiaan sisältyy mahdollisuus tehdä yhdellä miljoonalla eurolla enintään 5 kpl varhaisen vaiheen kasvusijoituksia. Varhaisen vaiheen kasvuyrityksillä tulee olla merkittävä toteutunut liikevaihdon kasvu ja poikkeuksellisen lupaavat näkymät.

 

Ensisijoituksen koko voi olla 0,5-2,5 miljoonaa euroa. Jatkosijoituksia voidaan tehdä perustellusta syystä erillisen harkinnan mukaan. Yhteen kohdeyritykseen on mahdollista sijoittaa enintään 15 % rahaston varallisuudesta.

 

Kohdeyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja  myönnettyjen lainojen arvo noin 1 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia rahastolla on tarkoitus tehdä noin 5 miljoonalla eurolla. vuosien 2020-2021 aikana.


Rahasto noudattaa sijoitusten arvostuksessa soveltuvilta osin Suomen
Pääomasijoitusyhdistyksen kirjausperiaatteita.

 

 

Kohdeyritykset

Sensmet

Owatec

Taitonetti

Tactotek

9Solutions

Screentec Oy

Haltian Oy

Irtautumiset