Toimintatapamme

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa on merkittävä askel yrityksen kehityspolulla. Haluamme olla yrityksen ja yrittäjän asiantunteva, läheinen ja luotettava kumppani kasvun rakentamisessa.

Uskomme kestävään arvopohjaiseen yhteistyöhön. Avoimuudella, rehellisyydellä ja molemmin puolisella arvostuksella rakennamme luottamusta, mikä on kaiken menestyksellisen yhteistyön kulmakivi.

Jatkuva monipuolinen kehittymishalu varmistaa yrityksen kohtaamien kasvuhaasteiden ratkaisemisen ajoissa mahdolliset karikot välttäen.

Toimintamme on vastuullista ja eettisesti kestävää. Noudatamme sijoitustoiminnassamme Pääomasijoittajat ry:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja arvioimme jo sijoituskeskustelun alkuvaiheessa potentiaalisen kohdeyhtiön toimintaa ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta. 


Tavoitteenamme on tuloksellinen yhteistyö, sillä tuloksellinen toiminta luo ja varmistaa tulevaisuuden menestyksen mahdollisuudet.

 

Sijoituksen elinkaari


Sijoitusvaihe

Sijoitusvaiheessa tutustumme yrittäjään ja avainhenkilötiimiin sekä yhtiön liiketoimintaan syvällisesti. Analysoimme yhtiön kasvupotentiaalin ja testaamme yhdessä yrityksen kanssa kasvusuunnitelman toteutuskelpoisuuden. Sijoitusvaihe kestää muutaman kuukauden.

Kasvun rakentaminen

Sijoituksen toteuduttua konkretisoimme kasvusuunnitelman ja sitä lähdetään yhdessä toteuttamaan. Sijoitusperiodi on tyypillisesti 4-6 vuotta. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki kasvun toteuttamiseen tarvittava osaaminen ja resurssit on käytössä. Olemme kehittäneet kasvun rakentamisen työkaluja ja hyödynnämme lisäksi kattavaa asiantuntijaverkostoamme kasvun vauhdittamisessa.

Irtautuminen eli exit

Pääomasijoittajan tuotto realisoituu exit-vaiheessa ja sen vuoksi mietimme jo sijoitusvaiheessa yhdessä mahdollisia ostajatahoja. Sijoitusperiodin lopussa kartoitamme yhdessä yrityksen kanssa luontevimmat ostajaehdokkaat. Tunnemme yrityskaupat ja exit-prosessit ja näin varmistamme yritykselle ja omistajille parhaan ostajakandidaatin ja exitin, jolla sijoituksen tuotto saadaan omistajille realisoitua.